Administrace MS Exchange serveru 2010 - 26. část
Začínáme s Exchange 2010 serverem - 26. část
Obnova databáze    

Takže po minulém dílu nám zůstává jeden mail k obnově. Přestože bychom jej mohli klidně obnovit Outlookem nebo pomocí OWA, tak si na něm ukážeme obnovu ze záloh. Nebudu zdržovat, jdeme na to. Spustíme si Windows Server Backup. Vybereme možnost Recovery.
recovery
Zálohy máme umístněny jinde, takže zaškrtneme přislušnou možnost.
recovery
Zálohy jsou na File share.
recovery
Takže napíšeme cestu k záloze, kterou jsme si vytvořili.
recovery
Systém automaticky zvolí poslední zálohu. Následuje důležitá obrazovka.
recovery
Tady je nutné se zastavit. Obnova nám neumožňuje zaškrtnou položku Applications. Tato možnost by fungovala, kdybychom zazálohovali celý disk. Netuším, proč to MS dělá takhle hloupě, ale my si s tím i tak poradíme. Necháme zvolenou možnost Files and Folders.
recovery
Vybereme, co budeme obnovovat. Potřebujeme databázi i logy.
recovery
Zvolíme cestu, kam rozbalíme soubory a složky. Důležité je, abychom si nepřepsali současnou databázi.
recovery
Ještě potvrdíme, že opravdu chceme obnovit soubory.
recovery
A je to. Máme soubory na disku. Ale databáze je ve stavu dirty shutdown. To si můžeme ověřit pomocí příkazu z příkazové řádky.

D:\exchange\recovery\db>eseutil /mh mdb01.edb

Dostaneme docela dlouhý výpis. Nás ale zajímá hlavně tento řádek:

State: Dirty Shutdown

To se samozřejmě dozvíme i při vytvoření recovery databáze. Na rozdíl od předchozí verze Exchange serveru už nemám Storage groupy. A navíc ji můžeme vytvořit jen pomocí powershellu. Z konzole už to nejde. Takže si ji vytvoříme.

[PS] New-MailboxDatabase -Recovery -Name rdb01 -EdbFilePath "d:\exchange\recovery\db\mdb01.edb" -LogFolderPath "d:\exchange\recovery\logs" -Server ex01
WARNING: Recovery database 'rdb01' was created using existing file d:\exchange\recovery\db\mdb01.edb. The database must be brought into a clean shutdown state before it can be mounted.

Name Server Recovery ReplicationType
---- ------ -------- ---------------
rdb01 ex01 True None

Teď musíme dostat databází do "čistého stavu". Takže se vrátíme zpět do příkazové řádky a spustíme příkaz:

D:\exchange\recovery\logs>eseutil /r e01 /i /dd:\exchange\recovery\db

Před spuštěním příkazu si zkontrolujte, jak máte pojmenované logy. Můžete mít klidně e00. A taky je nutné upravit cestu, kam jste umístnili soubor s databází. My si pak znovu ověříme stav databáze.

D:\exchange\recovery\db>eseutil /mh mdb01.edb

A opět dostaneme velké množství informací. Nás bude zajímat tento řádek:

State: Clean Shutdown

V tuto chvíli můžeme zase do powershellu a připojíme databázi:

[PS] Mount-Database rdb01

No a v powershellu už zůstaneme. Budeme obnovovat složku Test. Tu obnovíme do složky Recovery.

[PS] Restore-Mailbox -Identity "Kovar Jan" -RecoveryDatabase rdb01 -recoverymailbox "Kovar Jan" -IncludeFolders \test -targetfolder recovery

Confirm
Are you sure you want to perform this action?
Recovering mailbox content from mailbox 'Kovar Jan' in the recovery database 'rdb01' to the mailbox for 'Kovar Jan (Jan.Kovar@jan-kovar.cz)'. This operation may take a long time to complete.
[Y] Yes [A] Yes to All [N] No [L] No to All [?] Help (default is "Y"): a

Spustíme Outlook nebo OWA a podíváme se, jak to dopadlo.
recovery
Na obrazovce vidíme, že se nám složka obnovila. Takže teď můžeme přesunout e-mail do složky Test a celou složku Recovery můžeme smazat. A následně po sobě smažeme i recovery databázi.

[PS] Remove-MailboxDatabase rdb01

Confirm
Are you sure you want to perform this action?
Removing mailbox database "rdb01".
[Y] Yes [A] Yes to All [N] No [L] No to All [?] Help (default is "Y"): a
WARNING: The specified database has been removed. You must remove the database file located in d:\exchange\recovery\db\mdb01.edb from your computer manually if it exists. Specified database: rdb01

Pak ještě smažeme soubory na disku a máme splněno.

Poslední aktualizace - Pondělí, 3. Ledna 2011 19:45
 
 
 
Page 1 of 1
© TNX alias Jan Kovář. Původní design stránky byl určen pro CMS Joomla! a vytvořen společností Siteground web hosting